Duyurular

Sayı : 2019/ 39
Konu: 2019 - 2021 dönemi seçimleri hakkında

Sayın Kat Maliki;

Eryaman 4.Etap Toplu Yapı Yönetim Planı uyarınca, Yönetim Kurulları Eryaman 4.Etap Toplu Yapı alanını iki yıllık süre ile yönetmek üzere seçilmiştir. Yönetim Kurullarımızın görevi yeni Yönetim Kurulları oluşunca sona erecektir.

Eryaman 4.Etap Toplu Yapı Yönetim Planı’nın 40/ı maddesi uyarınca ve 23.12.2014/46239 sayılı yevmiye ile tapuya tescil ettirilen yeni yönetim planına göre; 2019-2021 dönemi seçim takvimi tarafınıza gönderilmiştir. Seçimlerin tarihi, yeri ve saati ekli listede bildirilmiştir. Seçimler sonucunda mevcut ada yönetimleri seçilmiş yeni ada yönetimlerine, Yönetimimiz ise seçilecek yeni Toplu Yapı Yönetimine bütün yetki ve hesaplarını devir teslim edecektir.

Seçim takvimi blok başkanları tarafından ayrıca blok girişlerindeki panolarda duyurulacaktır. Blok başkanları, seçimlerde kullanılacak blok seçim tutanakları vb. dokümanları imza karşılığında Toplu Yapı Yönetiminden temin edeceklerdir.

Blok kat malikleri kuruluna; Kat maliklerinden biri, Kurula tayin edeceği bir vekil ile katılabilir, oy verebilir ve seçilebilir. Bu vekil, diğer bir kat maliki veya hariçten bir kişi olabilir. Bir kişi en fazla 2 bağımsız bölüm için vekil tayin edilebilir. Yönetim Planının 22/a maddesi gereğince bir kişi yalnızca bir bloktan temsilci seçilebilir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve yargı kararları gereği, Blok ve Ada Denetim Kuruluna seçilecek üyelerin kat maliki olması gerekmektedir.

Seçim sürecinin ilk aşamasında Blok Kat Malikleri Kurulu toplanarak “blok yöneticisi”, blok denetçisi”(6 daireli bloklarda yalnızca Blok Yöneticisi seçilecek, Blok Denetçisi seçilebilir ancak temsilci olamaz) “blok temsilciler kurulu” seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Ada Temsilciler Kurulu, adaya ilişkin her türlü kararın alındığı, aynı zamanda Ada Yönetim ve Denetim Kurulunu da seçmeye yetkili kuruldur.

Blok Kat Malikleri Kurulu’nun seçim gündemli toplantısına katılmanızı, katılamamanız halinde; Toplu Yapı Yönetimince doğruluğu teyit edilmiş vekâletname belgeniz ile vekilinizin katılmasını sağlamanızı öneririz. Vekâletname belgenizi buradan ve Toplu Yapı Yönetiminden veya www.eryaman4.com web sayfamızdan edinebilirsiniz.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 04.03.2019
 

Yelda CENGİZ              Cemal YALÇINKAYA              Yüksel YÜCEL
Sayman Üye                  Yön.Kur.Bşk.Vekili                  Yön.Kur.Bşk.

Akif KÖROĞLU              Nevzat SOYLU
Üye                                   Üye 

Ek: Blok Seçim Takvimi İNDİR
Ek: Vekaletname Örneği İNDİR

Üye Girişi

Sicil No
Şifre
Şifre Hatırlatma
 

Duyurular

  Seçim Gündemli Toplantısı 26.06.2022 Tarihinde Gerçekleşti

  Kat Maliklerimizin Dikkatine

  2022 Seçim

  2019 Temsilciler Kurulu tanışma ve seçim toplantısı

  2019 - 2021 Dönemi Seçimleri Hakkında

  Kat Maliklerimizin Dikkatine

  VEFAT

  Temsilciler Kurulu Toplantısı

  DUYURU

  4.ETAP YENİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

  Etap Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi Toplantısı

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları 2017

  Önemli Duyuru

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları-4

  Temsilciler Kurulu Toplantısı

  2015-2017 Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi

  4.Etap T.Y.Y. 2015-2016 dönemi bütçe toplantısı

  ELEKTRİKÇİ PERSONEL İŞE BAŞLAMA

  Ada Seçimleri

  Temsilciler Kurulu Bilgilendirme Toplantısı

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları-3

  Yönetim Kurulumuzun Okul Ziyareti

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları-2

  Yönetim Planı Değişikliği

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları-1

  SicilNo Şifre Hatırlatma

  Bütçe Görüşmeleri Toplantısı

  Jeneratör Bakım Onarım Duyurusu

  Etap Temsilciler Kurulu toplantısı

  Uydu TV Bakım Onarım Sözleşmesi Yapıldı.

  Temsilciler Kurulu Faaliyetlerine Başladı

  Aidat Ödemeleri Hakkında

  Kat Maliklerinin Dikkatine

Önemli Linkler

Ankara Rehberi
Etap Krokisi
Önemli Telefonlar
Eryaman Firma Rehberi
Toplu Yapı Yönetimi Yönetimi
Yönetim Kurulu
Temsilciler Kurulu
Denetim Kurulu
Yönetim Personeli
Ana Sayfa
Hakkımızda
Etap Krokisi
İletişim
Gizlilik Bildirimi-KVKK Politikası