Duyurular

4.Etap Ada Yönetim Kurulları ve Kat Maliklerinin dikkatine;

Eryaman 4. Etap dahilindeki 50 adet adada bulunan asansörlerin, 2012 yılından beri zorunlu olan yıllık kontrolleri Etimesgut belediyesinin anlaşmış olduğu A Tipi muayene kuruluşuna (UDEM) yaptırılmaktadır.

50 adet adada bulunan asansörlerin tespit edilen eksiklikleri 2012 yılından beri tamamlatılarak gerekli iyileştirmeler yapılmakta iken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 24 Haziran 2015 tarihli “Asansör İşletme,  Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”  ve yine 15 Temmuz 2015 tarihli “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ”  gereği asansörlere yeni düzenlemeler getirilmiş olup,  ek olarak bazı iyileştirmeler istenmektedir.

Etabımızda kullanılmakta olan asansörler genel itibariyle, Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girmiş olduğu 15/08/2004 tarihinden önce monte edilmiş olduklarından “mevcut asansör” statüsünde değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen yönetmeliğin 23.maddesinin 8. Bendi “Mevcut asansörün bu Yönetmelik kapsamında güvenlik seviyesinin arttırılmasına dair sorumluluk, bina sorumlusuna aittir.” hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm gereğince mevcut asansörlerin güvenlik seviyelerinin arttırılması, yine yukarıda belirtilen yönetmeliğin 23.maddesinin 4. bendine göre şöyledir: “Mevcut asansörde tespit edilen söz konusu tehlikeli durumların periyodik kontrol raporu düzenleme tarihinden itibaren en fazla 48 (kırk sekiz) ay içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre zarfında farklı bir tehlikeli durumunun tespit edilmemesi halinde mevcut asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmeye devam edilir.”  Asansörlerde tespit edilecek olan zorunlu eksiklikler giderilmiş olsa bile diğer eksikliklerin 48 ay gibi bir sürede tamamlatılması ve tamamlanana kadar da, asansörlerin mavi etiketli (hafif kusurlu) olarak etiketlendirileceği, bu eksiklikler giderilmediği takdirde hiçbir şekilde Yeşil etiket alınamayacağı belirtilmektedir.

Yani özetle: Önümüzdeki yıl ortasında (2016 Haziran) Etimesgut belediyesinin anlaşmış olduğu A Tipi muayene kuruluşu 4.Etap dahilindeki adalarda bulunan asansörlerin yıllık kontrollerine geldiğinde, yukarıda belirtilen Tebliğ Ek’lerindeki kontrol listelerine göre muayeneyi gerçekleştirecektir. Tespit edilen zorunlu eksiklikler haricindeki yeni maddeler için, 48 aylık süre bitim tarihi olan 2020 Haziran’a kadar tamamlatılması gerekliliği doğacaktır.

Aynı zamanda daha önceki yönetmeliklerde asansörlerde tespit edilen eksikliklerin iyileştirilme süreleri mevcut değilken, yukarıda belirtilen yönetmelik, asansörlerin kırmızı (güvensiz) etiketlenmesine sebep olacak zorunlu maddeler için 30 gün, sarı (kusurlu) etiketlenmesine sebep olacak zorunlu maddeler için de 60 gün süre tanımış bulunmaktadır. Bu sürelerin bitimine kadar da en azından mavi etiketin (hafif kusurlu) alınması gerekmektedir. Aksi takdirde mavi veya yeşil etiketin alınmaması durumlarında, yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği “Asansörlerin çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kayıplarından bina sorumluları mesul tutulacak ve ilgili idare tarafından da mühürlenerek hizmetten men edilebilecektir.”

 

Üye Girişi

Sicil No
Şifre
Şifre Hatırlatma
 

Duyurular

  Seçim Gündemli Toplantısı 26.06.2022 Tarihinde Gerçekleşti

  Kat Maliklerimizin Dikkatine

  2022 Seçim

  2019 Temsilciler Kurulu tanışma ve seçim toplantısı

  2019 - 2021 Dönemi Seçimleri Hakkında

  Kat Maliklerimizin Dikkatine

  VEFAT

  Temsilciler Kurulu Toplantısı

  DUYURU

  4.ETAP YENİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

  Etap Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi Toplantısı

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları 2017

  Önemli Duyuru

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları-4

  Temsilciler Kurulu Toplantısı

  2015-2017 Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi

  4.Etap T.Y.Y. 2015-2016 dönemi bütçe toplantısı

  ELEKTRİKÇİ PERSONEL İŞE BAŞLAMA

  Ada Seçimleri

  Temsilciler Kurulu Bilgilendirme Toplantısı

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları-3

  Yönetim Kurulumuzun Okul Ziyareti

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları-2

  Yönetim Planı Değişikliği

  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları-1

  SicilNo Şifre Hatırlatma

  Bütçe Görüşmeleri Toplantısı

  Jeneratör Bakım Onarım Duyurusu

  Etap Temsilciler Kurulu toplantısı

  Uydu TV Bakım Onarım Sözleşmesi Yapıldı.

  Temsilciler Kurulu Faaliyetlerine Başladı

  Aidat Ödemeleri Hakkında

  Kat Maliklerinin Dikkatine

Önemli Linkler

Ankara Rehberi
Etap Krokisi
Önemli Telefonlar
Eryaman Firma Rehberi
Toplu Yapı Yönetimi Yönetimi
Yönetim Kurulu
Temsilciler Kurulu
Denetim Kurulu
Yönetim Personeli
Ana Sayfa
Hakkımızda
Etap Krokisi
İletişim
Gizlilik Bildirimi-KVKK Politikası